წესები და პირობები

• დაბრუნების პოლიტიკა - პროდუქციის დაბრუნება არ ხდება თუ რაიმე დეფექდი ან დაზიანება არ აყმოჩნდა პროდუქციას.

• კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - საიტზე მომხმარებლის მიერ შეყვანილი პირადი ინფრომაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ მის მიერ შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდებისთვის.

• მიწოდების პოლიტიკა - მიწოდება ხდება იმავე დღეს ან მომდევნო დღეს.

• ვებ გვერდის მფლობელი კომპანიის დასახელება: შპს / ი.მ. -